• 10% έκπτωση

στις εκτυπώσεις εγγράφων και φωτοαντίγραφα σε όλους τους μαθητές- φοιτητές και εκπαιδευτικούς